Eskerrak usuak ekarri
gure mutikotxuari,
birigarruak zozua
gure mutiko goxua.

Lo egiten badiazu
amak kantatuko dauzu,
lo egin ene maitea,
lo gozoa egin zazu.