-Mirrix-marrax, non izan? -Amiñenean. -Zer eman? -Txitxi ta papa. -Non ene partea? -Graitzupean. -Graitzua non? -Suak erre. -Sua non? -Urak hil. -Ura non? -Idiak edan. -Idia non? -Arto eriten. -Artoa non? -Olloak xan. -Olloa non? -Arroltze erruten. -Arroltzea non? -Apezak xan. -Apeza non? -Ori kukulian kukulian meza ematen.