...Azkonakoetxea,
-Noiz artio elegin zinuen euskaraz?
-Pues, hogei urteak artio.
-Orai inorekin elegiten duzu?
-Inorekin.
-Zonbat urtez ez duzu euskaraz elegin?
-Mekaguen diez, uskaraz, pues, igual, hirurogei urte.