-Nola zelebratzen zen len San Juan eguna?
-Pues, "sobre eso", kori ere, pues, orai bezala zelebratzen zen.
-Zer egiten zinien?, musikaririk bazegon egun kortan?
-Bai, guti egoten zen musikara, guti...
-Eta pilotariak?
-Pelotariak ere ez anitz ez, bi gauza, bi ofizio kuek ez zren usatzen anitz.