...bizian egita? ...pues e, alorrean, alorrean, pues katxarro batzurekin trabajatzea.
-Non duzie borda?, bordara?
-Badakizua non duen Xigante goitti kartan? ...pues "al lau", ondoan.
-Nola joaten zintzaien bordara, oinez edo mandoz?
-Pues guzietarik, baia oiñez mandoan beño yago.
-Iratira faten zintzaien?
-Bai, bai, pues, Iratire kortik, leku koitaik faten gintzan, bai.
-Zer zinien ardiak edo beiak, abelgorri, zer zinien?
-Pues, begi, ba, begiak eta ardiak, pues gauza kuetarik ermaten gintzan, Iratira, eta faten gintzan buelta matera.
-Zer ziren, goian?
-Pues goiti kartan tugu, pues, ardiak, eta "ahora", orai kau faten da elkitzera kanpo.
-Egun igandea da, igandetan ere faten da?
-Bai, bai, artzaia bai.
-Egun guztietan egin behar du...
-Egun guzietan, artzaiak ez du perdonerik.
-Zer egunetan hartzen zien festa?
-Xei? pues igandetarik, "aparte de" igandetarik ezta goardatzen xei, beno, zomait egun fiesta, eztakiat orai Santiago ta festi kuek guardatzen direnez, eta Amaberjina ere bai ezta?, eta gero, gero San Juan, ta badaude bai, xei, "unos cuantos xeies...".