-Zu gazte zintzanian Erriberara fan zintzan?
-Bai, anitx, tokatu zaida "al cabo de los tiempos" anitz fatia Erribrala, tokatu zaida bai.
-Gogorra zen?
-Gogorra, buf!, trabajo kura etzaiken sobrelleba.
-Nun egiten zinien lo han Bardenetan?
-Bardenetan, Bardean?, Bardean, kan pues, mendian, Bardea re gauza serioa da, kasik "más vale marchar a un presidio...".