-Oiñez, oiñez, fan eta xin.
-Zonbat egunez?
-Hirur edo laur egun, hirur edo laur.
-Ba, fite egiten zinien.
-Fateko ebiliz...

...hiltzen?, beti zomait.
-Modorra jartzen ziren? edo...
-Bai, bai modorrak ere bai, orai, zomait, elkitzen zelaik zonbait modorra, pues kurak guaurek hiltzen ta xaten gintzaka.
-Bardenetan ze xaten zinien?
-Zer?, pues zopa, bilgor-zopa bai, bilgor-zopa, eta okurritzen zelarik, pues ollo-zopa ere bai, orai "que" bilgor-zopa "lo que más", kori usatzen ginuen denbra guzian... "me has entendido..."
-Ezkondu zintzanian Erriberara fan zintzan ere?
-Orai, guzietarik faten da, yaguenak ezkondurik.