-Ene izena da Julia de Carlos Salcet, eta sortrik Sanzeten etxean, está bien? ...aitaborze ta...
-Nori aitu zinakon euskara?
-Aitaborze ta amorzeari, eta aita ta amari ere bai.
-Noiz artio elegin zinuen uskaraz?
-Hamalaur edo hamabos urte artio.
-Eta eskolan?
-Eskolan ez, ez; elizan, elizan katezismoan.
-Orai inorekin elegiten duzu uskaraz?
-Ez, ez iorekin.
-Zonbat urtez egon zara euskaraz xardokitu gabe?
-Hirurogeita bat, hirurogeita bat.
-Pena ematen dauzu euskara galtzea...?
-Anitz pena, anitz.