-Nola deitzen zara?
-Biktoria Moso Rekalde.
-Zein etxetakoa?
-Argontxe etxea.
-Non ikasi zinuen uskara?
-Pues, karrikan xardukitzen Kanbren emaztea eta gizona eta gero alaba, alaba bat, bizi den alaba, txikiena eta kala...
-Eta zure aitari eta amari ez zinaben aditu uskara?
-Bai, aitu bai, bai, akar egiteko, esto, gaizki errateko gurendako.
-Eskolan uskaraz egiten zinien?
-Ez, ez, deus ere, anitz gaixto eskolan.
-Eta elizan?
-Elizan deus ere.
-Apezak ez ziren uskaldunak?
-Apezak?, ez, ez. Len bai aniz, konfesatu eta, guzia, emazteak, en uskera.
-Pena ematen dauzu euskera Otsagin galtzeak?
-Aniz pena, aniz, ni near egiten..., zomat aldiz near egiten, zerendako bear din galdu?